Connect with us

Енергетика

Централна гара Стокхолм: сградата, която ползва топлината от телата на пътниците за отопление

Повече от четвърт милион пътници минават през Централната гара на Стокхолм всеки ден, без да знаят, че телата им се...

Advertisement

Facebook