„Става въпрос за обвиняем, привлечен към наказателна отговорност за средна телесна повреда на Дебора Михайлова. В този случай ние сме длъжни при искане за вземане на най-тежката мярка да обсъдим доказателствата, които сочат не само за съпричастност на обвиняемия, но и доказателствата да подплатяват наличната квалификация, за която той е привлечен да отговаря по Наказателния кодекс – по чл. 129. В този случай ние следва да обсъдим дали и тук са важни съдебно-медицинските експертизи, защото ние нямаме тези познания и съгласно тях ние трябва да установим дали заявеното в заключението покрива някои от признаците, които законът е въвел в разпоредбата чл. 129. За да се убедим не само ,че лицето е нападнало и причинило нараняванията, но и че наистина е налице средна телесна повреда. Тоест се преследва по общия ред, може да бъде взета и най-тежката мярка“, обясни съдия Гьонева.

По думите й в случая съдебно-медицинската експертиза е установила наранявания, които представляват временно разстройство на здравето, но не и опасност за живота, а законодателят идентифицира това като лека телесна повреда.

„Ние сме се произнесли въз основа на това, с което сме разполагали. Тези производства са незабавни. Внася се мярка, незабавно се произнасяме. Ние разбираме човешката реакция, ние не сме роботи, но нашата работа тук е да преценим какви доказателства има към момента, когато ни е внесено делото. И въз основа на него и на закона да преценим дали можем да потвърдим. От там насетне, като се върне делото на органите на досъдебното производство няма пречки да се назначават допълнителни експертизи“, добави магистратът.

Съдия Гьонева отново изтъкна, че магистратите се ръководят от заключенията на съдебния лекар.

„Ако излезе, че е неправилно задържан, знаете какви производства следват, пак ние ще сме виновни. Много е важно да се прецени правилно в този момент има ли основание за задържането или не. Като се върне делото на досъдебното производство, няма пречки да се назначават допълнителни експертизи“, каза още съдия Гьонева.

Административният ръководител на Окръжния съд в Стара Загора Красимир Георгиев също заяви, че решението на тричленния състав от 5 юли е било законосъобразно.

„Убеден съм, че съдебният състав, единодушно подписал акта, е преценил доказателствата по делото и е взел съответното решение, което според мен е законосъобразно. Съдът говори с мотивите си“, добави той.