Connect with us

България

Нови революционни наказания за нарушителите на пътя предвиждат изменения в ЗАНН

Публикувана

на

До 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото – такова наказание да получават
системните нарушители на законите. Когато с деянията си са нарушили обществения ред, те
да бъдат задържани до 25 денонощия в поделенията на МВР..

Общественополезният труд ще се налага за административни нарушения, извършвани
повторно или системно, като може да е самостоятелно наказание или в комбинация с
порицание, глоба или временно лишаване от правоспособност. Безвъзмездно ще се работи
най-малко 40 часа и най-много 200 часа на година, но за не повече от 2 последователни
години.

Това предвиждат промени в Закона за административните нарушения и наказания
(ЗАНН), внесени от групата на “Обединените патриоти”. Ако тези наказания бъдат записани
в ЗАНН, те ще засегнат и хиляди шофьори, които имат по няколко нарушения, независимо
че вече по тях са получили глоби или са им взети книжките. Наказващият орган – в случая
КАТ, ще може да внася срещу тях преписки в районните съдилища, които да им налагат и
наказанието безвъзмезден труд. Проектът мина в парламента на първо четене още през
октомври 2019 г., а сега ще бъде гледан едновременно с поправките на ЗАНН, внесени от
Министерския съвет, които въвеждат споразумения с наказващия орган за 30% но-ниски
глоби, отмяна на наказания поради маловажност и 20% намаление на санкциите при
плащане в 14-дневен срок. Депутати също гласуваха за проекта на МС на първо четене на
24 септември. Патриотите предлагат двете наказания – безвъзмезден труд и задържане в
териториалните структури на МВР, да бъдат добавени към сега съществуващите в ЗАНН:
обществено порицание, глоба и временно лишаване от правоспособност. И сочат, че
санкциите не са нови за българското административно право, тъй като вече се налагат по
Указа за борба с дребното хулиганство и по т. нар. закон за футболното хулиганство.

Вносителите дават пример с масовите нарушения на Закона за горите, при които
извършителите на бракониерска сеч най-често са социално слаби, от които глобите не могат
да бъдат събрани и на практика техните деяния остават без наказания. От източници в
парламента  стана ясно, че мнозинството депутати от ГЕРБ приемат да подкрепят идеята
за безвъзмездния труд, но имат сериозни резерви към задържането от близо 1 месец в
структурите на МВР. Възможно било обаче тези позиции да се променят при обсъждания в
комисиите и в пленарната зала. Решенията на Районния съд ще може да се обжалват на
втора инстанция пред административния съд, където ще се решават окончателно. В проекта
е записано изрично, че делата на първа инстанция ще се разглеждат в открити заседания в
присъствието на нарушителя, който ще има право на адвокатска защита.

Ако става дума за непълнолетни на възраст от 16 до 18 години, на делото трябва да присъстват техни родители или попечители.

С решението си съдът се произнася и за отнемане в полза на държавата на вещи и предмети, които са послужили на нарушителя, или ги е придобил при извършване на деянието. В проекта процедурата за налагане на безвъзмезден труд е описана подробно, докато за задържането до 25 дни в териториалните структури на МВР е казано малко. Редът и условията за установяване на административното нарушението,
налагането на това наказание и неговото изпълнение ще трябва да бъдат определени в специален закон, а не в ЗАНН. Според вносителите обаче по-строгото наказание трябва да последва в случай, че не се изпълнява наложеният от съда безвъзмезден труд.

Искрен Веселинов, депутат от ВМРО: Мерките имат дисциплиниращ ефект.
“Предложенията са част от нашата концепция за промени в политиката за интеграция на
циганския етнос, представени са след обширни обществени дискусии, каза  депутатът от ВМРО Искрен Веселинов, който е подписан на първо място от вносителите на проекта.

В настоящия ЗАНН съществуват мерки, които вече са анахронизъм, например – порицанието.
Предлаганите от нас промени ще имат дисциплиниращ ефект, особено при повторните и
системни нарушения”, добави Веселинов. Ако санкцията не се изпълнява 8 часа
безвъзмезден труд равни на денонощие зад решетките Съдът може да отменя наказанието
при болест.

Когато наказаният не изпълни задължението си, въпреки че са му били създадени условия,
пробационният служител внася доклад в пробационния съвет с предложение да се замени
наказанието. Съветът разглежда доклада до седмица и внася искане в Районния съд
наказанието да се замени изцяло или частично по схемата 8 часа безвъзмезден труд срещу
1 денонощие задържане в поделенията на МВР. По същата процедура от съда ще се отменя
и безвъзмездния труд в случай, че наказаният се е разболял за дълго, при него е настъпила
временна или трайна нетрудоспособност др. Отчитат трудовите умения Ще се работи на
обекти с осъдени Наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото ще се изпълнява
от пробационната служба по настоящ адрес на наказания, предвижда проектът на
Обединени патриоти.

Ще се работи на обекти на Държавно предприятие “Фонд затворно дело”, рамо до рамо с осъдени затворници, както и на обекти, утвърдени от пробационен съвет, но не и в полза на физически лица или фирми, в които няма държавно или общинско участие. В пробационните служби при изпращането на обектите ще се отчитат трудовите умения, квалификацията и работоспособността на наказания. Когато става дума за човек, който работи на трудов договор, ще му се възлага безвъзмезден труд до 3 часа в
извънработно време или пълен работен ден само в празничен или почивен ден. Ако наказаният е в платен годишен отпуск, или е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 56 часа месечно при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда.

Facebook Comments Box
Продължете четенето
Реклама
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Популярни