Connect with us

Коментари

Кой позволи закон да превръща адвокатите в доносници на ДАНС?

Публикувана

на

Hoвият  Закон за мерките рещу изпиране на пари и правилникът към него, в сила от тази година, вменяват на адвокатите задължението да „докладват“ своите клиенти на финансовото разузнаване и ДАНС, което противоречи на принципите на професията. Текстовете не са оспорени пред КС, не е скано президентско вето, а висшестоящият орган на независимата адвокатура мълчи по въпроса. За тoвa алрмира Eмилия Heдeвa.

Ето и нейното питане ДО ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

П И Т А Н Е

от Емилия Недева, адвокат от гр.Пловдив
кантора-Пловдив, бул.“Шести септември“ № 152

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

Във връзка с влезлия в сила през март 2018 г. Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ и липсата на информация за това дали Висшият адвокатски съвет е предприел действия в защита на принципите на адвокатската професия, бих искала да предоставите по достъпен начин за всички български адвокати информация относно следните обстоятелства :
• Участвал ли е представител на Висшия адвокатски съвет в постоянно действащата междуведомствена група по чл.96 ал.1 ЗМИП и ако не- защо Висшият адвокатски съвет не е настоял да вземе участие в тази група с цел елиминиране на възможността действията на адвоката в рамките на възложения му от клиент мандат да бъдат контролирани и санкционирани от административни органи извън самоуправляващата се българска адвокатура?
• Какви са предприетите действия от Висшия адвокатски съвет преди приемане на ЗМИП, за да не съдържа той изброяване на типични адвокатски консултации и дейности като потенциално рискови за пране на пари и за да се изключат от закона онези вменени на адвокатите задължения, които са в колизия с принципите на адвокатската професия, адвокатската тайна и Етичния кодекс?
• Защо Висшият адвокатски съвет не изпрати свой представител при обсъждане на законопроекта във водещата комисия в Народното събрание, който да реагира остро против посегателствата върху поверителността в отношенията адвокат-клиент?
• Обстоятелството, че Висшият адвокатски съвет не е предприел стъпки за промяна на текстове в ЗМИП, включително чрез евентуално президентско вето или чрез правомощието си да сезира Конституционния съд означава ли, че е съгласен с въведените задължения адвокатите да извършват комплексна проверка на клиентите си за нуждите на ДАНС, да събират и изготвят документи и друга информация за клиентите при условията и по реда на този закон, да разкриват информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти и да разкриват друга поверителна по естеството си информация за целите на този закон?
• Обмисля ли Висшият адвокатски съвет да атакува Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари , който ни превръща в нещатни сътрудници на ДАНС и ако да, защо не го направи преди изтичане на сроковете по този правилник ?
• Как би решил Висшият адвокатски съвет дисциплинарен казус, иницииран от клиент, когото адвокатът е „докладвал“ на ДАНС под страх от финансови санкции и къде според вас се съвместяват принципите на професията с изискванията на ЗМИП?
В заключение, бих искала да добавя, че независимо от отговорите ,които ще получим или няма да получим от страна на Висшия адвокатски съвет, мълчанието и бездействието до настоящия момент е отстъпление от конституционната мисия на адвокатурата да подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси и това бездействие неминуемо допринася за разрушаване на доверието към всеки отделен адвокат и към адвокатурата като институция.

14.02.2019 С уважение ,
Адв.Емилия Недева

vlastta.bg

Facebook Comments Box
Продължете четенето
Реклама
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Популярни